شیشه سکوریت دستی
شیشه های سکوریت یا شیشه های میرال به دلیل فرآیند حرارت دهی 700 درجه س